1.  Den fjerne fortid
2.  Den nærmeste fortid
3.  Spørgerens nuværende situvasjon
4.  Målet der stræbes efter
5.  Nærmeste Fremtid
6.  Deg selv
7.  Inflytelse
8.  Håp / Frykt
9.  Resultat
10. Forhindringer


Det keltiske kors

Klikk for og vende kortet
Klikk igjen for og se betydningen.

9.

10.
  4.

  8.

1.

3.

5.

7.

    2.

  6.
Tarotkort utviklet av   free-online-tarot.com - Tarot mm. Få gratis tarot på din hjemmeside - Det er tillat og linke direkte til oppleggene.