F et gratis tarotscript til din hjemmeside

Du kan velge selv og bygge din tarotside ved å linke direkte til hvert tarot opplegg

 

Du kan også velge å sette et script inn på din hjemmeside.

-------------------- Dette script egner seg til en med sort bakgrunn ---------------------

<iframe width="520" height="500" scrolling =" no " frameborder =" 0 " marginheight =" 0 " marginwidth =" 0 " src ="http://free-online-tarot.com/tarotno/free_webtarot_norsk_blackbg.php"></iframe>

------------------- Bruk dette script hvis du har en hvit bakgrunn ---------------------

<iframe width="520" height="500" scrolling =" no " frameborder =" 0 " marginheight =" 0 " marginwidth =" 0 " src ="http://free-online-tarot.com/tarotno/free_webtarot_norsk_whitebg.php"></iframe>

 

Eksempel på sort bakgrunn


Eksempel på hvit bakgrunn